Desalination facility using SEEPEX pumps

Avsaltning

Visa undermenyer

Avsaltning av havsvatten är ett sätt att tillgodose den ekonomiska tillväxtens, folkhälsans, jordbrukets och livsmedelsindustrins behov av sötvatten.

Saltet avlägsnas antingen genom termiskt driven evaporering eller genom mebranseparation.

Vår lösning

SEEPEX-pumpar används i många av de processer som krävs för produktion av högkvalitativt dricksvatten.

Tillämpningsexempel:

 • dosering av biocid för att hindra påväxt
 • koagulering
 • filtrering
 • desinficering
 • korrigering av pH-värde
 • slamutfällning.

SEEPEX-pumpar lämpar sig väl för samtliga steg i en avsaltningsanläggning, eftersom de:

 • har hög doseringsnoggrannhet
 • klarar såväl hög- som lågviskösa produkter
 • är byggda av material med hög beständighet mot frätande och abrasiva produkter
 • är enkla att underhålla
 • har låga livscykelkostnader
 • möjliggör enklare systemkonstruktion.