Chemical metering system in a disinfection process

Desinficering

Visa undermenyer

Dricksvatten genomgår flera renings- och behandlingssteg innan det når slutförbrukarens kran. Ett av de sista stegen på vägen mot full dricksvattenkvalitet är att eliminera bakterier med hjälp av t.ex. UV-strålning. 

Vår lösning

Produktion av dricksvatten av god kvalitet är en fundamental samhällsfunktion och ofta utnyttjas innovativa lösningar, där SEEPEX-pumpar ofta ingår. Natriumhypoklorit (NaOCl) kan injekteras tillförlitligt i utloppet från en vertikal turbopump i en vattenbrunn, för att öka klorets kontakttid och uppnå säkrare desinficering. SEEPEX intelligenta doseringssystem kan följa signalen från en flödesmätare i centrifugalpumpens utlopp och styra doseringen så att klorhalten hålls konstant.

NaOCl tenderar under vissa förhållanden eller över längre tid att brytas ner, vilket kan medföra att doseringen kan behöva justeras. SEEPEX intelligenta doseringssystem tillåter sådan justering utan driftavbrott. Det minimerar både förbrukningen av de kostsamma tillsatskemikalierna och korrosionen av rör och ventiler i kontakt med det klorerade vattnet. Behovet av överdosering för att säkerställa full sterilisering, eller inköp av dyrbara instrument för mätning av klorhalten, bortfaller. I anläggningar där sådana instrument ändå används, kan SEEPEX intelligenta doseringssystem fortfarande användas, genom att ansluta dem direkt till elmotorn.