Rows of blue barrels stacked three high

Dosering av tillsatskemikalier

Visa undermenyer

Olika tillsatskemikalier används vid beredning av dricksvatten. Olika vattenkällor ger råvatten med olika egenskaper, varför man i varje enskilt fall måste finna en specifik, optimal kombination av tillsatskemikalier. 

Vår lösning

SEEPEX-pumpar har framgångsrikt använts för precisionsdosering av de kemikalier som tillsätts i de olika vattenreningsstegen. SEEPEX tekniker kontrollerar den kemiska kompatibiliteten mellan materialen i pumparnas medieberörda ytor och de tillsatskemikalier som ska pumpas.

  • Pumpar certifierande enligt NSF Std 61 och WRAS
  • Låg pulsation – inga pulsdämpare behövs
  • Inga ånglås
  • Inga backventiler som kräver rengöring eller byte
  • Noggrant och repeterbart flöde
  • Självsugande
  • Individuellt anpassade styrsystem