Renewable energy facility with white domes on a waterway

Förnybar energi

Dölj undermenyer

Biodieselbränsle, bioetanol och biogas är förnybara energibärare och förnuftiga alternativ till de krympande tillgångarna av fossila bränslen. Den erhållna bioenergin är särskilt mångsidig – den ger både värme, elektricitet och fordonsbränsle. Framställning av bioenergi ur organiskt avfall, växtmaterial, trä eller flytgödsel kräver tekniskt avancerade pumplösningar.

 

SEEPEX ligger i framkant av den allt snabbare utvecklingen av förnybara energisystem. Tack vare en under många års utvecklingsarbete uppbyggd expertkompetens kan SEEPEX i dag leverera medietransportlösningar som är helt exceptionella ‑ både tekniskt och ekonomiskt.

 

SEEPEX modulsystem, som omfattar en mängd marknadsspecifika produktgrupper med höga prestanda, är den grund på vilken vi kan bygga kundanpassade lösningar för nästan vilka tillämpningar som helst.

 

SEEPEX excenterskruvpumpar, maceratorer och styrsystem används i många processer för förnybar energi. Deras speciella fördelar är:

  • avancerad teknik
  • höga prestanda
  • enkelt underhåll
  • heltäckande support.

 

Förnybar energi är en framtidsmarknad – med SEEPEX innovativa pumplösningar är det dessutom en lönsam marknad.