Renewable energy facility with white domes on a waterway

Flytande biobränslen

Visa undermenyer

Biobränslen utvinns ur flera olika källor.

Biodieselbränsle har egenskaper som liknar fossilt dieselbränsle, men det tillverkas av vegetabilisk olja eller animaliskt fett. Jämfört med fossilt dieselbränsle ger biodieselbränsle väsentligt lägre avgasemissioner, och det är dessutom biologiskt nedbrytbart. Det anses i nuläget vara det mest miljövänliga bränsle som finns.

I Brasilien och USA tillverkas bioetanol för motordrift genom jäsning av sockerhaltiga råvaror. I Asien används maniok för tillverkning av bioetanol.

Flytande biobränslen tillverkade av fast biomassa, till exempel trä, gräs eller biologiskt nedbrytbart avfall, kallas vanligen biomassabränslen eller BTL-bränslen (Biomass To Liquid).

Vår lösning

SEEPEX-pumparnas särskilda egenskaper, olika konstruktionslösningar och elastomermaterial gör dem synnerligen lämpliga för tillämpningar inom biobränsleindustrin.

  • Energirika substrat med hög andel fasta partiklar pumpas med SEEPEX T-pumpar med öppen inmatningstratt.
  • Råvaror för tillverkning av bioetanol kan blandas och pumpas i BTEX blandningssystem för biosubstrat.
  • N-pumpar för hantering av abrasiva eller viskösa substrat innehållande fasta partiklar.
  • SCT-konstruktionen ger pumparna längre livslängd och högre tillgänglighet.