Liquid Substrates facility

Flytande substrat

Visa undermenyer

När jäsningen startats, är flytande substrat eller till flytande form omvandlade fasta substrat den huvudprodukt som transporteras inom bioenergianläggningen. Pumparnas tillförlitlighet är kritisk för att vidmakthålla processens effektivitet i dessa steg – vätskan måste överföras mellan processtankarna i takt med att jäsningsprocessen fortlöper. Pumparna måste fungera korrekt och ha hög slitstyrka, för att säkerställa ett ostört och effektivt processförlopp. 

Vår lösning

SEEPEX-pumpar i serie N ger pålitlig överföring av substraten, som kan innehålla abrasiva föroreningar som glas, plast och ben. Den innovativa Smart Conveying Technology (SCT) har visat sin duglighet i de mest skiftande processtillämpningar. Denna patenterade teknik har i biogasanläggningar visat sig överlägsen konventionella excenterskruvpumpar och lobrotorpumpar för matning och cirkulation av substrat och vätskor.

 

Fördelar med SCT:

  • upp till 200 % längre livslängd för rotor och stator tack vare inbyggd efterspänningsanordning
  • enkel och snabb rensning vid igensättning
  • enkelt underhåll tack vare snabb och enkel demontering och montering
  • hög produktivitet tack vare korta stilleståndstider vid underhåll
  • litet utrymmesbehov tack vare lättåtkomlig stator
  • lätthanterlig tack vare låga komponentvikter.

 

Slutsats: SCT sänker livscykelkostnaderna och ökar produktiviteten och lönsamheten i biogasanläggningar.