Food waste plant in the renewable energies industry.

Livsmedelsavfall

Visa undermenyer

Livsmedelsavfall har relativt högt energiinnehåll, vilket gör det intressant som råvara för bioenergisektorn. Matrester, mejeri- och slakteriavfall, frukt- och grönsaksavfall, spannmålsrester och fruktkött kan användas för att öka utbytet i biogasprocesser. Slutna system för transport av finfördelat eller homogeniserat material är ett grundläggande krav.

Vår lösning

SEEPEX speciellt utvecklade pumpar och maceratorer uppfyller kraven:

  • BTM-pumpar med integrerat skärhuvud sönderdelar och pumpar i samma steg, även svårhanterliga produkter som hela frukter eller fågelkroppar
  • maceratorer finfördelar och homogeniserar avfallsmaterialet.

Fördelarna

  • Lägre investeringskostnader tack vare integrerat skärhuvud.
  • Effektivare process tack vare sönderdelning och homogenisering av materialet.
  • Slutet system som förhindrar obehaglig lukt.Kostnadseffektivt, kundanpassat, effektivt: SEEPEX-pumpar är idealiska för att omvandla livsmedelsavfall till energi.