Paper spools ready to ship.

Bestrykning

Visa undermenyer

Papperet får en extra ytbeläggning i bestrykningssteget, för att få önskad glans, ytstruktur eller någon annan önskad egenskap. Dessa avslutande processteg tillgodoser de olika krav processindustri och slutanvändare ställer.

Vår lösning

Bestrykningssteget är huvudtillämpningen för SEEPEX-pumpar, som genom sin flexibilitet är särskilt väl lämpade för sådan användning.

 

Tillämpningsexempel:

  • BN-pumpar för transport av bestrykningskemikalier från faten till blandaren
  • BN-pumpar för matning av bestrykningsblandningen till bestrykningssystemet.

 

Högklassiga bestrykningsblandningar innehåller pigment, bindemedel och hjälpkemikalier som vitmedel och skumdämpare. SEEPEX-pumpar används med mycket gott resultat för alla dessa vätsketyper.

 

SEEPEX-pumpar är särskilt lämpade för dessa högkvalitetsmedia, eftersom de:

  • ger skonsam hantering med låg skjuvning
  • är varvtalsreglerbara för precisionsstyrning av flödet.

 


Slutsats: SEEPEX-pumpar är en effektiv hjälp för att ge papper och kartong deras slutliga egenskaper i bestrykningssteget.

Coating kitchen animation of SEEPEX pumps in action