Large spools of paper stacked in a warehouse

Råvarupreparering

Visa undermenyer

Råvaruprepareringen är en mekanisk och kemisk bearbetning av de fibrösa råvarorna returpapper, trä och pappersmassa. Papper kan delas in i tre grupper, utifrån fibertyp: träfritt eller massabaserat papper, trähaltigt papper och returfiberpapper.

 
Papper består av, förutom fibrer, vatten och tillsatsämnen, såväl naturliga (kaolin och harts) som syntetiska (färgämnen).

Vår lösning

SEEPEX-pumpar transporterar fibermaterial och doserar tillsatsämnen i alla steg av råvaruprepareringen.

 

Tillämpningsexempel:

  • BN-pumpar för transport av färgämnen, fyllmedel och lim till massaberedningen
  • BN-pumpar för transport av returpappersmassa till massaberedningen
  • BTI-pumpar för transport av trämassa eller cellulosa till massaberedningen.

 

SEEPEX-pumpar har tydligt visat sin styrka i massaberedning:

  • noggrann dosering av tillsatsmaterial
  • skonsam lågpulsationspumpning
  • reglerbart varvtal och materialflöde
  • klarar höga temperaturer.

 

Slutsats: SEEPEX-pumpar är idealiska för alla de komplexa processer som ingår i massaberedning.

Stock preparation process animation using SEEPEX pumps