Wastewater plant proud to use SEEPEX

Miljöteknik

Dölj undermenyer

Att skydda miljön är en av de viktigaste uppgifterna dagens samhälle ställs inför. En nyckelfunktion är rening av avloppsvatten, särskilt kommunalt och industriellt avloppsvatten, tillbaka till den ursprungliga råvattenkvaliteten. Avloppsvattenrening omfattar mycket komplexa kemiska, biologiska och mekaniska processer. Den teknik dessa processer vilar på är en av grundvalarna i skyddet för den miljö vi lever i och av.

För att uppfylla de höga kraven på neutralisation och filtrering, minskning av mängden organiska föroreningar, avlägsna kväve och fosfater och hålla jämna steg med teknikutvecklingen, måste avloppsreningsverken ständigt uppgradera sin utrustning.

 SEEPEX har antagit utmaningen – vi har mångårig erfarenhet och kan leverera tillämpningsbaserade, innovativa lösningar. SEEPEX excenterskruvpumpar, maceratorer och styrsystem används i nästan alla processer för avloppsvattenhantering. De uppfyller de stränga kraven i nationella och internationella miljöregelverk, och har många fördelar:

 

  • progressiv teknik
  • hög driftsäkerhet
  • mycket enkelt underhåll
  • heltäckande support.

 Tack vare modulsystemet, med en mängd marknadsspecifika produktgrupper med höga prestanda, kan SEEPEX erbjuda den tekniskt och ekonomiskt optimala lösningen för nästan varje tänkbar tillämpning inom avloppsvattenhantering.