Wastewater facility using SEEPEX pumps

Avancerad rötning

Visa undermenyer

Anaerob rötning är en beprövad process för nedbrytning av organiskt material och generering av biogas. Rötningsprocessen kan förbättras med termisk hydrolys, som intensifierar rötningen och ger väsentligt bättre nedbrytning. Biogasgenereringen ökar, steriliseringen drivs längre och slamvolymen efter avvattning blir mindre. Samtidigt förändras emellertid slammets egenskaper, vilket skärper kraven på pumpar och material.

Vår lösning

SEEPEX utvecklar ”skräddarsydda” system för att klara de höga krav denna processteknik ställer. 

Tillämpningsexempel:

  • BTHE- pumpar med öppen inmatningstratt för blandning av avvattnat slam för inmatning i termiska hydrolyssystem
  • BN-pumpar för transport av hetslam från förvärmningstanken till hydrolysreaktorn och rötkammaren
  • BTHE-pumpar med öppen inmatningstratt för transport av ”klass A-slam” i enlighet med USA-direktiv för destruktion av patogener.

SEEPEX pumpar och styrsystem har många fördelar:

  • elastomermaterial med hög beständighet mot varmt hydrolyserat slam
  • klarar transport av slam med hög torrsubstanshalt eller hög viskositet över stora avstånd
  • blandar effektivt avvattnat slam till rätt torrsubstanshalt för vidare behandling
  • transporterar avvattnat slam i ett helt slutet system.

Om en process ställer extrema krav och dessutom behöver pumpar – då är det SEEPEX du ska kontakta.