Wastewater facility excelling with SEEPEX.

Avvattning av slam

Visa undermenyer

Efter slambehandling avvattnas slammet för att minska dess volym. Polymer tillsätts och det fria vattnet avlägsnas på mekanisk väg med rempressar, centrifuger, filterpressar eller andra metoder. Torrsubstanshalter mellan 18 och 45 % uppnås.

Slammets fysiska egenskaper kan variera kraftigt, och det är därför viktigt att det system som ska hantera det avvattnade slammet har hög flexibilitet och variationstolerans.

Vår lösning

SEEPEX pumpar, maceratorer och styrsystem spelar en viktig roll i system för avvattning av avloppsslam.

SEEPEX Smart Conveying Technology (SCT) har bevisat sin duglighet i en mängd miljötekniska tillämpningar. Den intelligenta, patenterade tekniken sänker livscykelkostnaden rejält, dels genom enkelt underhåll och enkel rensning vid igensättning, dels genom en inbyggd funktion för återställning av pumpverkningsgraden genom efterspänning av statorn.

Tillämpningsexempel:

  • BN-pumpar för fyllning av avvattningssystem
  • omfattande användning av T-pumpar för transport av avvattnat slam
  • M-maceratorer finfördelar textiltrasor, homogeniserar slammet och minskar fasta partiklars storlek
  • system för gränsskiktsinjektering som minskar strömningsmotståndet i rörsystemen och sänker därmed driftkostnaderna
  • styrsystem för förbättrad matning av avvattningsstegen eller för optimering av hantering av det avvattnade slammet.

 

Tack vare vår mer än 40 år långa branscherfarenhet, SEEPEX-tekniken och vårt expertkunnande kan vi erbjuda aktörerna inom avloppsvattenbehandling:

  • erfarenhet inom transport av avvattnat slam, även över stora avstånd
  • individuellt anpassade lösningar för mycket vitt skiftande processer
  • ekonomiska pumplösningar för hantering av avvattnat slam.

SEEPEX är specialister på hantering av högviskösa produkter med låg eller ingen flytbarhet, och på att finna de mest ekonomiska lösningarna även i de mest utmanande tillämpningarna.

Animation of a pump configuration in a sludge dewatering process