Wastewater facility using SEEPEX pumps

Dosering av tillsatskemikalier

Visa undermenyer

Organiska och oorganiska tillsatser används för att få olika biologiska och mekaniska avloppsvattenprocesser att fungera bättre. Noggrann dosering och hög säkerhet är oeftergivliga krav, särskilt när tillsatserna är högviskösa, frätande och abrasiva.

Vår lösning

SEEPEX-pumpar är mycket väl lämpade för kemikaliedosering, eftersom de:

 • ger pulsationsfritt flöde
 • har linjär noggrannhet +/- 1 %
 • har varvtalsproportionellt flöde
 • är enkla att kalibrera och underhålla
 • inte får problem med ånglås
 • klarar såväl hög- som lågviskösa och abrasiva och frätande kemikalier
 • kan dosera i vattenflöden
 • har intelligenta, programmerbara drivsystem.

 

Tillämpningsexempel:

 • MD/MDF- pumpar för transport och dosering av flockmedel, t.ex. syntetisk polymer eller sampolymer och järnsalter, som ökar separationen av avloppsslam
 • BN-/MD-pumpar för dosering av hypoklorit för desinfektion
 • BN-pumpar för dosering av kemikalier, t.ex. kalkmjölk, för justering av pH-värde.

 

SEEPEX-pumpar visar sin överlägsenhet i all slags behandling av avloppsslam, särskilt när tillsatskemikalier används.

Animation of a pump process in chemical metering applications