Wastewater plant proud to use SEEPEX

Hantering av avloppsvatten och slam

Visa undermenyer

SEEPEX-pumpar används i stor utsträckning i hantering av avloppsvatten och slam från kommuner och industri. Utveckling av ny slambehandlingsteknik, som minskar slutproduktens volym och gör den lättare att sluthantera, samtidigt som förnybar energi produceras, håller på att radikalt förändra förutsättningarna för branschen. Kort sagt: Det är viktigare än någonsin att finna den både tekniskt och ekonomiskt optimala lösningen.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar och maceratorer är de bästa lösningarna i alla steg av avloppsvattenhantering och slambehandling. 

SEEPEX Smart Conveying Technology (SCT) har bevisat sin duglighet i en mängd miljötekniska tillämpningar. Den intelligenta, patenterade tekniken sänker livscykelkostnaden rejält, dels genom enkelt underhåll och enkel rensning vid igensättning, dels genom en inbyggd funktion för återställning av pumpverkningsgraden genom efterspänning av statorn.

Tillämpningsexempel:

  • BN-pumpar för transport av primär- och sekundärslam till förtjocknings- och avvattningsstegen
  • BN-, BTQ- och BT- pumpar för transport av förtjockat slam till rötkammaren.
  • T-pumpar för återblandning av avvattnat slam till förtjockat slam för fortsatt behandling
  • T-pumpar och tillhörande styrsystem för hantering av avvattnat slam
  • M-maceratorer för finfördelning av fast och fibröst innehåll används i stor omfattning i branschen.

 

SEEPEX-pumpar har avgörande fördelar i alla processteg:

  • kort inbyggnadslängd
  • lågt underhållsbehov
  • låg driftkostnad
  • heltäckande support.

 

Med SEEPEX-teknik pumpas slammet effektivt till förtjocknings- och avvattningsstegen, där det förbereds för efterföljande processteg som torkning, förbränning, termisk hydrolys eller framställning av biogas.

sludge treatment process animation with SEEPEX pumps.