Treatment pool at a wasterwater facility

Slamblandning

Visa undermenyer

Anläggningar för hantering och behandling av slam kan hantera såväl eget som importerat, avvattnat slam. Slammet kan lagras i silor under eller över marknivå. Om så behövs, kan slammet återblandas för att erhålla rätt egenskaper för den fortsatta behandlingen.

Vår lösning

SEEPEX-pumpar transporterar och blandar slam från olika källor, och möjliggör flera olika processalternativ och möjligheter att nå rätt torrsubstanshalt för den fortsatta behandlingen, oavsett ursprunglig torrsubstanshalt.

 

Tillämpningsexempel:

  • BTHE- pumpar för transport av slam med torrsubstanshalt mellan 18 och 35 % till temporär lagring
  • BTE- och BTES- pumpar för återblandning av avvattnat slam till förtjockat slam med för fortsatt behandling rätt torrsubstanshalt
  • SEEPEX SCT-pumpar för matarpumpning av flytande slam till SEEPEX-blandningspumpen
  • styrsystem ur produktgrupp CO för övervakning av gränsskiktsinjektering, produktnivå i inmatningstratt, tryckreglering och/eller torrkörningsskydd (TSE).</li>

 

SEEPEX transportlösningar erbjuder fördelar speciellt för slamblandning:

  • kan transportera slam med hög torrsubstanshalt
  • vidmakthåller konstant flöde, även vid långa transportavstånd
  • klarar högvisköst slam
  • avancerad matarskruvteknik
  • inmatningstratt och pump kan anpassas efter aktuell tillämpning.