Two men in a factory talking near industrial tanks.

Dricksvattenrening

Visa undermenyer

Dricksvatten genomgår flera renings- och behandlingssteg innan det når slutförbrukarens kran. Bakterier, salt och järn avlägsnas och vissa kemikalier eller andra tillsatser tillsätts.

Vår lösning

Produktion av dricksvatten av god kvalitet är en fundamental samhällsfunktion och ofta utnyttjas innovativa lösningar, där SEEPEX-pumpar ofta ingår.

 

Tillämpningsexempel:

 • avhärdning
 • avsyrning/pH-justering
 • desinficering
 • filtrering
 • luftning/oxidation
 • sedimentering
 • sterilisering.

 

SEEPEX-pumpar är en viktig del av vår dricksvattenförsörjning, eftersom de:

 • har hög doseringsnoggrannhet
 • är byggda av material med hög beständighet mot oxidations- och desinfektionsmedel, t.ex. natriumhypoklorit
 • har låg driftkostnad
 • är enkla att underhålla.