Wastewater treatment facility

Efterbehandling av avloppsslam

Visa undermenyer

Kalciumoxid, CaO, (osläckt kalk) ger avvattnat avloppsslam bättre kemiska egenskaper, så att det kan användas i jordbruket. Kalciumoxid utlöser en exoterm reaktion som ytterligare sänker slammets vattenhalt och ökar dess temperatur och pH-värde, vilket minskar dess patogeninnehåll. 

Vår lösning

Ett slutet SEEPEX-system är ett säkert och effektivt sätt att tillsätta kalciumoxid till avloppsslam, utan spridning av obehaglig lukt.

 

Tillämpningsexempel:

  • BTI-pumpar med doseringssystem tillför erforderlig mängd kalciumoxid.
  • SLCO-styrsystem övervakar och reglerar pumparna under efterbehandlingsprocessen.

 

SEEPEX medietransportteknik ger avgörande fördelar i slamefterbehandlingen:

  • optimal dosering av tillsatser i tre steg: valvbrytare, matarskruv och transportelement
  • det behandlade slammet blandas och transporteras i ett slutet system
  • slam med hög torrsubstanshalt kan transporteras långa sträckor
  • helautomatiskt styrsystem
  • inmatningstratt och pump kan anpassas efter aktuell tillämpning
  • lägre investerings- och driftkostnad än system med mekaniska transportörer.

 


SEEPEX-pumpar skapar optimal rektion mellan tillsatserna och avloppsslammet, och säkerställer därmed slammets sterilisering och långtidsstabilitet för användning i jordbruk.