Two men in a factory talking about galvanizing processes.

Galvanisering

Visa undermenyer

Vid dekorativ eller funktionell galvanisering ges olika objekt en metallisk ytbeläggning på elektrokemisk väg. Galvanisering används vanligen som korrosions- eller slitageskydd, men också för CD- och DVD-tillverkning. Vid galvanisering uppstår spillvatten och slam innehållande olja, fett, kemikalier metaller och materialrester.

Vår lösning

Hantering av dessa starkt förorenade restprodukter är några av de typiska tillämpningarna för SEEPEX-pumpar. Återvinningsprocessen innefattar för- och efterbehandlingar som rengöring, avfettning, sköljning och passivering.

 

SEEPEX-pumpar är beprövade och pålitliga arbetshästar i galvaniseringsindustrin, eftersom de:

  • kan fås i en mängd olika materialkombinationer
  • uppfyller stränga säkerhetskrav
  • är stabila och effektiva i kontinuerlig drift
  • är enkla att underhålla
  • pumpar skonsamt och med låg pulsation.