Two men in a factory talking about SEEPEX services.

Kemisk och biokemisk industri

Visa undermenyer

Detta är en stor och viktig industrisektor, som omfattar de mest skiftande processer och ställer höga krav.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar i olika konfigurationer är kemi- och biokemiindustrins förstahandsval för transport av processmedia. Genom optimering och anpassning till praktiskt taget vilken tillämpning som helst kan SEEPEX erbjuda lösningar som är lika ekonomiskt fördelaktiga som tekniskt tillförlitliga.

DOSERING

  • SEEPEX modulsystem, som omfattar en mängd olika, marknadsspecifika produktgrupper med höga prestanda, ger maximal flexibilitet i olika tillämpningar – standardgeometri, 6L-geometri eller tricam-geometri med liten eller stor stigning möjliggör optimal anpassning.
  • Orubblig precision: icke smörjande, korrosiva, låg- eller högviskösa, abrasiva och skjuvkänsliga produkter doseras skonsamt och med hög noggrannhet.
  • Idealiska pumpkarakteristika: eftersom excenterskruvpumpen är en förträngningspump med oföränderlig kammarvolym, är pumpens flöde linjärt proportionellt mot pumpvarvtalet, även vid höga mottryck och höga viskositeter.
  • Vi kan tillhandahålla doseringsstyrsystem och kompletta doseringsstationer.

ATEX

I det europeiska produktdirektivet om explosionssäkerhet, 94/9/EG, även känt under benämningen ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles), anges minimikrav för explosionssäker utrustning, inklusive icke elektrisk utrustning.

VÅR LÖSNING

SEEPEX excenterskruvpumpar är optimalt konfigurerade med avseende på utrustningsgrupp, driftförutsättningar, zon och temperaturklass.

Pumpar för gaszon (G) i utrustningsgrupp II och pumpar för dammzon (D) i kategori 2 och 3 tillhandahålls normalt i temperaturklass T3 och T4.

SEEPEX erbjuder ATEX-versioner av excenterskruvpumpar i samtliga sina produktserier.

KONFIGURATIONSVARIANTER

SEEPEX excenterskruvpumpar finns i olika utföranden och material, för att uppfylla olika kemiska och biokemiska tillämpningars specifika krav.

  • Material: hög kemisk beständighet och utomordentlig slitstyrka.
  • Axeltätning: stort urval tätningstyper och enkel- eller dubbelverkande mekaniska tätningar med eller utan spolsystem.

 

SEEPEX excenterskruvpumpar erbjuder dessutom:

  • hög driftsäkerhet
  • låg livscykelkostnad
  • låga underhållskostnader.