Two men in a factory talking

Keramik

Visa undermenyer

Keramik är formtillverkade och brända produkter, t.ex. olika bruksföremål, byggelement, prydnads- och konstföremål, sanitetsgods – listan kan göras lång. Keramikindustrins stora variationsrikedom innebär svåra krav på produktionsutrustning och processteknik. De använda keramikråvarorna är ofta starkt abrasiva och utsätter pumpmaterial och axeltätningar för hårda påfrestningar.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar är idealiska för keramikindustrins särskilda förhållanden, och används med gott resultat för transport av råmaterialsuspensioner och för dosering av tillsatser.

 

SEEPEX-pumparnas konstruktion ger dem följande för keramikindustrin tilltalande egenskaper:

  • skonsam pumpning
  • lång livslängd för medieberörda pumpdelar
  • konstant pumpkammarvolym
  • stor sughöjd
  • hög tryckstabilitet
  • hög doseringsnoggrannhet.