Toothpaste squiring out of its tube.

Läkemedel och kosmetika

Visa undermenyer

Höga kvalitetskrav, avancerade material och snabb teknisk utveckling – processkraven i såväl läkemedels- som kosmetikaindustrin är höga. Hygien är naturligtvis en kritisk faktor, särskilt vid hantering av högviskösa produkter som olika typer av kräm och balsam, eller vitaminextrakt.

Vår lösning

SEEPEX CS excenterskruvpumpar är särskilt väl lämpade för läkemedels- och kosmetikaprocesser. Pumparnas konstruktion ger dem följande, för steril produkthantering särskilt tilltalande, egenskaper:

  • konstruerade för såväl rengöring som sterilisering på plats (CIP respektive SIP)
  • uppfyller såväl USA-normen 3-A Sanitary Standards som EHEDG-riktlinjerna
  • pumpar skonsamt och med låg pulsation, utan att skada känsliga produkter
  • hög doseringsnoggrannhet
  • Höga prestanda
  • enkelt underhåll.

 


Slutsats: SEEPEX-pumpar i läkemedels- och kosmetikaindustrin uppfyller mycket högt ställda krav på skonsam hantering, hygien, rengöring och sterilisering.