Two men in a factory speaking about the textile industry.

Textilindustri

Visa undermenyer

Textilindustrin är en av de viktigaste konsumentvarubranscherna. Teknisk textil för bilar skiljer sig från konfektionstextil, men tillverkningen av båda typerna innefattar likartade processteg, t.ex. blekning, färgning, mönstertryckning och beläggning.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar är idealiska för dessa textiltillverkningsprocesser, eftersom de pumpar skonsamt och med låg pulsation.

 

Tillämpningsexempel:

  • avloppsvatten och -slam
  • bindemedel, blekmedel och färgämnen
  • flockmedel
  • impregneringsmedel
  • latex
  • PTA- och PVC-pastor.

 

SEEPEX-pumpar är mycket väl lämpade för textilindustrins tillämpningar, eftersom de:

  • pumpar skonsamt och med låg pulsation
  • har hög doseringsnoggrannhet
  • har hög driftsäkerhet
  • är enkla att underhålla.