Golden gate bridge in San Francisco with large boat sailing under it.

Varvsindustri

Visa undermenyer

Ökade kostnader för avfallshantering, sträng lagstiftning rörande avloppsvatten och andra spillprodukter, kortare liggetider vid kaj och extremt hård konkurrens – det syns kanske inte utåt, men tillvaron vid kaj och i docka kan vara väl så tuff som ute till sjöss.

Vår lösning

SEEPEX pumplösningar har under många år visat sin duglighet i krävande tillämpningar i varvsindustrin.

 

Tillämpningsexempel:

 • hantering och bortskaffande av avfall och avloppsvatten
 • länspumpning
 • hantering av borrlera
 • pumpning av saltlösning (brine)
 • hantering av flytlera
 • olje/vattenavskiljning
 • lastning och lossning av kemikalier och råvaror.

 

SEEPEX-pumpar uppfyller även de strängaste regelverkens krav, och är särskilt tilltalande eftersom de:

 • klarar alla driftformer
 • har icke-magnetisk konstruktion
 • har utrymmessnål blockkonstruktion
 • överensstämmer med klassningssällskapens regelverk
 • ger högt och konstant flöde
 • klarar både vertikal och horisontell installation
 • kan köras i båda riktningarna
 • är stöt- och vibrationståliga.