Night view of a well lit petrochemical facility successful with SEEPEX

Olja, gas och petrokemi

FPAL

Vi är registrerad leverantör till olje- och gasindustrin.

 

Dölj undermenyer

Fossila bränslen, som råolja och naturgas, används för el- och värmegenerering, men också som råvara för tillverkning av bensin och en mängd petrokemiska produkter. Olje-, gas- och petrokemiindustrin ställer höga krav på sina leverantörer och den utrustning de tillhandahåller.

Som ledande världstäckande leverantör erbjuder SEEPEX överlägsna medietransportlösningar som ger avgörande konkurrensövertag. 

SEEPEX utvecklar och ”skräddarsyr” pumplösningar och kan därigenom erbjuda den tekniskt och ekonomiskt optimala lösningen för nästan vilken tillämpning som helst i branschen.

 

SEEPEX-pumpar ger överlägsna resultat, tack vare:

  • låga skjuvkrafter
  • självsugande – inga gaslås vid hantering av produkter med hög gasavgivning och stort fastpartikelinnehåll
  • klarar mycket låga inloppstryck (lågt NPSH)
  • klarar högviskösa vätskor
  • konstant flöde även vid varierande utloppstryck
  • pumpkapaciteten kan justeras vilket eliminerar reglerventiler
  • hög driftsäkerhet
  • enkelt underhåll
  • låg energiförbrukning
  • konstruktion enligt API 676.

 

Vår pumpserie BNA är speciellt utvecklad för att uppfylla olje- och gasindustrins krav. Pumparna överensstämmer helt med API 676 och API 682, har hög korrosionsbeständighet och mycket robust konstruktion för att få tunga, krävande processer att flyta smidigt och avbrottsfritt.

SEEPEX kan hjälpa till med rådgivning, utveckling, projektledning och mycket effektiva lösningar för transport av fossila bränslen – vi ger dig helt enkelt den tekniska och ekonomiska effektivitet som leder till hög produktivitet och ekonomisk framgång.