Petrochemical facility using SEEPEX pumps at night

Borrvätskor och borrkax

Visa undermenyer

Borrvätskor och lera pumpas in i borrhålet och har en viktig funktion för kontroll och stabilisering av borrningsoperationen. Den återströmmande borrleran innehåller söndermalda berg- och stenpartiklar – borrkax – och innan borrleran kan återföras till borrvätskesystemet måste de fasta partiklarna avskiljas. De pumpar som hanterar den starkt förorenade borrleran måste vara synnerligen robusta.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar har under många år bevisat sin tillförlitlighet i tillämpningar där borrvätskor och borrkax hanteras. 

 

Tillämpningsexempel:

  • BN-, NS- och N-pumpar för problemfri transport av vattenbaserade borrvätskor med smörjmedelstillsatser
  • BN-, NS- och N-pumpar för matning av dekanteringscentrifuger med borrlera innehållande finkrossat stenmaterial
  • BN-, NS- och N-pumpar för rensning av lergropar
  • BTE-pumpar för transport av borrlera och borrkax till torktorn
  • MD- och BN-pumpar för hantering av flockmedel.

 

Jämfört med andra system för hantering av borrvätskor och borrkax erbjuder SEEPEX-pumpar betydande kostnadssänkningar och därmed ökad konkurrenskraft.

<div/>