Coal bed methane facility using SEEPEX pumps

Kolbunden metan (CBM)

Visa undermenyer

Kolbunden metan (Coal Bed Methane, CBM), är ur kol utvunnen naturgas som kan användas som energikälla. CBM utvinns genom hydraulisk spräckning, ”fracking”, av obearbetade kolflötsar, med vertikala eller horisontella borrningsmetoder.

 
Trycket i kolflötsen ökas genom injektering av stora mängder vätska, vilket får gasen att friges. Pumpar används för flera ändamål vid utvinning av kolbundet metan:

  • borrhålspumpar
  • transferpumpar
  • injekteringspumpar
  • flockmedelsdoseringspumpar.


 
Kraven på miljövänlig vattenhantering, hela vägen från hantering av vattentag till utsläpp av använt vatten, innebär att inte bara ekonomiskt effektiva utan också miljövänliga pumpar måste användas.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar är optimerade för de olika processerna och fungerar utomordentligt väl i alla CBM-tillämpningar.