Night view of a well lit petrochemical facility successful with SEEPEX

Multi-phase-media

Visa undermenyer

Pumpning av multi-phase-media innebär att fasta partiklar, vätskor och gaser transporteras från källan till processanläggningen genom en och samma rörledning, utan fasseparation.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar för multi-phase-media klarar vätskor med upp till 99 % gasavgivning, med ett minimum av tekniska tillbehör. Stator, rotor och övriga roterande delar och material i SEEPEX-pumparna är anpassade till varje tillämpning. Det betyder att överhettning av statorn förhindras och att pumpen arbetar problemfritt vid det för varje gasandel optimala varvtalet. 

 

SEEPEX-pumpar har en lång rad fördelar vid pumpning av multi-phase-media:

  • klarar vätske/gasblandningar med hög andel gas
  • klarar högt innehåll av sand
  • klarar högviskösa vätskor
  • klarar problemfritt gasfickor och gasblåsor
  • kompakt konstruktion
  • låga driftkostnader
  • låga investeringskostnader
  • låga drift- och underhållskostnader
  • helautomatiska styrsystem
  • kan användas i både serie- och parallelldrift.

 

SEEPEX-pumpar för multi-phase-media klarar differenstryck upp till 20 bar (300 psi) och flöden upp till 100 000 fat per dygn. De är ett lönsamt och mycket effektivt alternativ till separationssystem.