Petrochemical facility saving money with SEEPEX pumps.

Vattenavskiljning

Visa undermenyer

Effektiv avskiljning av vatten från oljan är kritisk i all olje- och gasproduktion.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar är idealiska för denna krävande och komplexa uppgift, eftersom de:

  • pumpar skonsamt och med låga skjuvhastigheter, vilket håller oljedropparnas storlek konstant och hindrar emulgering
  • kan varvtalsregleras för att flödesreglera utan flödesreglerventiler och shuntledningar, vilka orsakar ytterligare skjuvning.

 

Tillämpningsexempel:

  • BN-, NS- och N-pumpar för transport av produktionsvatten till hydrocykloner
  • BN-, N- och NS-pumpar för transport av avskiljd olja till uppströms belägna separatorer eller vatten till gasflotationsenheter
  • BE-pumpar för transport av öppna eller slutna dränageflöden till uppströms belägna separatorer
  • helt dränkbara kassunpumpar för installation på upp till 30 m djup i kassuner, för transport av dränageflöden till uppströms belägna separatorer.

 

SEEPEX-pumpar har stora fördelar i alla processteg:

  • ingen emulgering
  • låg skjuvning
  • enkel flödesreglering
  • klarar mycket låga inloppstryck, t.ex. NPSHr = 0,3 m.

 

SEEPEX-pumpar möjliggör rejält effektiviserad separation av vatten och olja och ökar därigenom produktions- och lagringsplattformarnas lönsamhet.