Rows of red sausage hanging at a meat plant

Fågel och kött

Visa undermenyer

Hanteringen av fågel- och köttråvara och de livsmedel som bereds därav är noggrant reglerad av lagar och hygienregelverk – inget annat än hygieniskt säkra produkter får nå konsumenterna. Även hanteringen av organiskt avfall är underkastad stränga regler.

De processer som tillämpas för dessa grundingredienser genererar betydande mängder biprodukter och avfall, som också är underkastade stränga avfallshanteringsregler

Vår lösning

SEEPEX hygieniska pumpar för livsmedelsindustrin uppfyller kraven för transport av såväl helt som färserat kött och ger den skonsamma hantering som krävs för att produktens egenskaper och kvalitet ska bibehållas.  Våra specialkonstruktioner klarar fasta partiklar av betydande storlek – hela kycklingbröst om det behövs – utan att skada dem.

  • Våra pumpar är konstruerade för såväl rengöring som sterilisering på plats (CIP respektive SIP).
  • De uppfyller USA-normen 3-A Sanitary Standards.
  • De är konstruerade i enlighet med EHEDG:s riktlinjer.
  • Produktberörda, icke-metalliska delar uppfyller kraven i FDA CFR 21 § 177.2600.

SEEPEX-pumpar är idealiska för borttransport av processbiprodukter, som blod, inälvor, skinn, huvuden och andra kroppsdelar, från produktionslinjen. 

BTM-pumparna, med integrerad skärmekanism, sönderdelar och pumpar i ett enda steg.  Till och med hela fågelkroppar, till exempel döda eller ej specifikationsenliga höns, kan bearbetas på detta sätt.  Genom att använda pumpar med sluten rördragning avlägsnas potentiella föroreningar och höga hygienkrav uppfylls.

SEEPEX-maceratorer sönderdelar olika slags avfallsprodukter till mycket liten partikelstorlek. Även hårda partiklar som ben och brosk finfördelas och blir en del av den pumpade materialströmmen.

Hantering av biprodukter och avfall på detta sätt säkerställer:

  • biologisk säkerhet och överensstämmelse med tillämpliga avfallshanteringsregler
  • minskad avfallsvolym
  • energibesparing jämfört med alternativa system
  • minskad personalkostnad.