Water with many fish swimming past

Fiskeindustri

Visa undermenyer

Den globala årskonsumtionen av fiskeriprodukter är 130 miljoner ton. Fiskeindustrin är en tuff bransch – hård konkurrens, höga råvarupriser, krävande kunder och därtill behovet av ekologisk hållbarhet. SEEPEX hjälper branschen att sänka driftkostnaderna genom att effektivisera produkthanteringen.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar i standardutförande eller med öppen inmatningstratt, särskilt den patenterade BTMger,  tillsammans med SEEPEX-maceratorer förstklassiga prestanda i många tillämpningar inom fiskeriindustrin:

  • skonsam och effektiv pumpning och dosering av foder i fiskodlingar säker och helautomatiserad drift med hög doseringsnoggrannhet
  • integrerade skärhuvudenheter som möjliggör avlägsnande av biprodukter och organiskt avfall utan extra energi eller vattentillsats i hygieniska, slutna system
  • förberedande maceration av hel fisk inför vidareförädling till färdiga livsmedel, effektiv och säker process  med BTM-konstruktion och maceratorer
  • SEEPEX hygieniska excenterskruvpumpar säkerställer mycket hög hygienstandard vid pumpning och dosering av dressing och smaktillsatser i den fortsatta produktionsprocessen.

SEEPEX-pumpar i fiskeriindustrin omfattar en mängd lösningar för kostnadseffektiv produktförädling och biproduktshantering.