Well water fields of green produce

Frukt och grönsaker

Visa undermenyer

Hantering av frukt och grönsaker kräver speciellt anpassad pumpteknik, som:

  • är så skonsam som möjligt mot fruktens och grönsakernas näringsämnen
  • frambringar rätt partikelstorlekar för produktionsprocessen
  • hanterar blast och blad hygieniskt och ekonomiskt.

Vår lösning

SEEPEX har utvecklat ett koncept för transport och maceration av frukt och grönsaker. Äpplen, jordgubbar, morötter, lök och många andra vegetabiliska varor hackas och pumpas hygieniskt i ett slutet system med minimal syreexponering.

SEEPEX hygieniska pumpar för skonsamt frukt- och grönsaksmos eller -juice vidare till de följande processtegen.

Tillverkning av ätfärdiga frukt- eller grönsaksprodukter genererar relativt stora mängder organiskt avfall. SEEPEX tekniska lösningar kan avlägsna detta spillmaterial, direkt från processflödet.

  • Spill från all slag av frukt och grönsaker – även stenfrukt – kan hanteras
  • Hygieniskt avlägsnande av spill från känsliga områden
  • Energi- och personalsnålt jämfört med alternativa system
  • Spillvolymen kan reduceras med upp till två tredjedelar
  • Lägre kostnader för avfallshantering

Hygieniskt, skonsamt och effektivt, från råvaruintag till avfallsbortförsel – SEEPEX-pumpar är idealiska för hantering av frukt och grönsaker.

Fruit and vegetable animation of SEEPEX pumps at work.