Different variations of sugar in piles together

Sockerindustri

Visa undermenyer

Sockerbetor eller sockerrör förvandlas till socker genom en lång serie processteg. Innan förtjockning och kristallisering kan ske, lakas sockret ut ur växtcellerna med vatten, utan att kemiska skador orsakas. Mer än 80 % av sockerproduktionen används i annan processindustri för produktion av konfekt, drycker och bakverk. De 20 % som återstår vidareförädlas till olika typer av hushållssocker. 

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar i standardutförande används i nästan alla delar av sockerindustrin i hela världen, särskilt för pumpning av stora volymer råvaror och tillsatser.

Några exempel:

  • spillvattenhantering
  • kristallisering
  • fruktsaftsextrahering
  • fruktsaftsrening
  • fruktsaftsförtjockning.

 

SEEPEX-pumpar uppvisar enastående prestanda i sockerindustrin, tack vare sina speciella egenskaper:

  • skonsam lågpulsationspumpning
  • hög doseringsnoggrannhet
  • hög driftsäkerhet
  • mycket enkelt underhåll.