Field of green produce being watered

Fresh and crispy.

Visa undermenyer

Transporterad produkt

Hantering av grönavfall

Huvuddata

Ett och samma system för både maceration och transport

Förbättrad hygien

 


Avvattningssteg integrerat i processlinjen

Kostnadsbesparingar

Högre produktivitet

Minskat reservdelsbehov

 

Minskad avfallstransportkostnad

Pumptyp

Frukt, grönsaker och sallad: Produktion av vegetabiliska livsmedel ger upphov till mycket stora mängder grönavfall. För en av de globala livsmedelsaktörerna i Storbritannien är detta inte längre ett problem, eftersom SEEPEX har levererat ett komplett system för grönavfallshantering och dränering.

Bakgrund

Det ligger många processteg mellan skörden och saluhallarnas grönsaksdiskar, t.ex. rengöring, sortering för hand, portionsuppdelning och emballering. Denna hantering skapar stora mängder avfall, som måste samlas in i sopcontainrar som måste tömmas dagligen.

Uppgift

Hos den stora brittiska livsmedelsproducenten användes tidigare två avfallstransportsystem, som dessvärre orsakade förseningar och stillestånd.

I det första systemet användes en kombination av excenterskruvpump med öppen inmatningstratt och en långsamgående tvåaxlig skärenhet. Valvbildning inträffade ofta i maceratorinloppet, vilket orsakade produktionsstopp och stillestånd.I det andra systemet användes en skruvkompressor och bandtransportörer för att få högre genomloppskapacitet, men systemet var svårt att rengöra och uppfyllde inte alla hygienkrav.

Under vår första inspektionspromenad genom anläggningen tänkte vi spontant att det måste finnas en effektivare och mer ekonomisk lösning. Så vi utvecklade den lösningen.
Peter McGarian
Managing Director, SEEPEX UK Ltd.

Lösning

Lösningen blev ett nyckelfärdigt avfallshanterings- och avfallsavvattningssystem konstruerat, levererat, installerat och driftsatt av SEEPEX.

Hjärtat i det nya systemet är två SEEPEX BTM-pumpar med öppen inmatningstratt, matarskruv och integrerade skärblad. Inmatningstratt och matarskruv är speciellt utformade för att skydda skärblad och stator från skador som kan orsakas av stenar. I den integrerade fastpartikelavskiljaren sjunker tunga fasta partiklar till botten, medan grönavfallet flyter upp till toppen och pumpas vidare till nästa processteg.

De båda pumparna för det sönderdelade avfallet in i en gemensam rörledning och genom ett specialkonstruerat avvattningssteg. Det kompakterade och avvattnade materialet komposteras och vattnet leds ut i avloppsnätet.

Fördelar

Avvattning och kompaktering av avfallet resulterar i betydligt lägre transportkostnader, det slutna systemet innebär bättre hygien och effektiva skyddsanordningar för pumpen minskar reservdelskostnaderna.

Med denna lösning har SEEPEX återigen visat hur anpassade pumplösningar kan eliminera driftproblem. Kunden får ett system som arbetar problemfritt och sänker stilleståndstider och reservdelskostnader dramatiskt.

Väsentligt lägre kostnader är en avgörande konkurrensfördel på livsmedelsmarknaden, där konkurrensen är mycket hård.