A solitary offshore drilling platform in a calm ocean.

Perfekt anpassning.

Visa undermenyer

Transporterad produkt

Råolja

Huvuddata

22 m3/h

(97 USGPM),

16 bar

(240 psi)

Specialbyggd efter
installationsplatsens mått

SEEPEX offshore-support

Korrosionsbeständiga
material

Kostnadsbesparingar

Sänkta

livscykel-

kostnader

Lägre underhållskostnader

Långa skift, dygnet runt, plus väder, vind och tidvatten – arbetet på en offshoreplattform ställer extrema krav på både människa och maskin och bara de bästa klarar uppgiften. Som SEEPEX-pumpar – de klarar med lätthet också de allra tuffaste förhållandena offshore-miljön har att komma med.

Bakgrund

Den skotska kuststaden Aberdeen är känd som ”Europas oljehuvudstad”. Det första brittiska oljefältet öppnades här, utanför Skottlands östkust, i slutet av 1960-talet. I början av 2000 var fler än 120 olje- och gasfält i produktion. Ett av de större oljebolagen hade länge haft svåra problem med produktionsstoppande tekniska fel på en plattform 210 km nordost om Aberdeen. Orsaken till felen var ett konstruktionsfel i pumparna för lågtrycksfacklans dräneringstank. SEEPEX löste problemet.

Uppgift

Den befintliga pumpen hade installerats och driftsatts på offshore-plattformen i slutet av 1990-talet. Sedan dess hade pumptillverkaren lagt ner sin verksamhet och efterlämnat väldiga problem, eftersom pumparna var felaktiga från början och ideligen drabbades av driftstopp.

SEEPEX experter hittade snabbt orsaken: Den högvarviga pumpen drevs med en böjlig axel, som överförde rörelsen från drivaxeln till en excentriskt roterande rotor. Det höga pumpvarvtalet var särskilt ogynnsamt när vätskenivån i tanken var låg, och inloppstrycket till pumpen (NPSH) därmed blev lågt, vilket resulterade i kavitation.

Konstruktionsfelet orsakade kraftig obalans och en mängd tätningsproblem, och den böjliga axeln havererade ideligen. Dessbättre var lösningen uppenbar: vår BEO.
Heinz Dieter Flesch
Industry Development Manager, Oil & Gas, SEEPEX GmbH

Lösning

Man behövde snabbt en ny pumplösning som passade exakt där den gamla pumpen var installerad. SEEPEX specialbyggde därför en måttanpassad BEO-pump. Denna pumptyp går med betydligt lägre varvtal och klarar NPSH-kraven. Den nya pumpen är mycket robust – axeldiametern är tre gånger så stor som hos de gamla pumpar som ersätts.

Den pumpade produkten analyserades i SEEPEX laboratorium, i syfte att fastställa vilka material pumpen skulle byggas av. Man beslöt att använda rostfritt superduplexstål i stället för det tidigare använda Avesta 254SMO. Resultatet är enastående korrosionsbeständighet och betydande kostnadsminskningar under utrustningens livstid.

SEEPEX-pumparna har alltsedan installation och driftsättning fungerat tillförlitligt och krävt minimalt underhåll.

Våra tekniker är särskilt utbildade för servicearbete på offshoreplattformar, vilket var en mycket stor fördel i detta projekt.
Heinz Dieter Flesch
Industry Development Manager, Oil & Gas, SEEPEX GmbH